Podmínky účasti na táboře

Účastník / zákonný zástupce, odesláním této přihlášky, souhlasí s použitím jeho osobních údajů, s pořizováním a použitím fotodokumentace, videozáznamů a audiozáznamů v souladu se zákonem č.101/2000 sb. o ochraně osobních údajů uvedených v přihlášce pro potřeby poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje shromažďovat osobní údaje dětí jen pro svou potřebu z důvodu konání dětského tábora, pro účely jejich pojištění po dobu pobytu zde, za účelem zajištění zasílání nabídek akcí pořádaných poskytovatelem a neposkytnout tyto údaje třetím osobám pro komerční účely.
Dále účastník/zákonný zástupce souhlasí a prohlašuje, že byl seznámen s všeobecnými obchodními podmínkami letních táborů Skischool Kraličák a s cenou pobytu a veškerých příplatků, které si objednal prostřednictvím tohoto on-line přihlašovacího formuláře.
Platební možnosti
Převodním příkazem na konto Ski school Kraličák. Komerční Banka 107-3772520237/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.
Poštovní poukázkou typu A na konto Ski school Kraličák. Komerční Banka 107-3772520237/0100 . Stačí vyplnit jméno účastníka a jako variabilní symbol číslo faktury.
Vkladem na účet Ski school Kraličák - Komerční Banka 107-3772520237/0100 na kterékoli pobočce Komerční banky jako variabilní symbol používejte číslo faktury.
Na dětské rekreace přispívají podnikové výbory. V tomto případě částku uhradí podnikový výbor na základě objednávky a faktury na konto Ski school Kraličák - Komerční Banka 107-3772520237/0100
Jako variabilní symbol slouží číslo faktury


Termín plateb


V případě přihlášení do 17.6.2019
Celková cena tábora je splatná k 30. 6. 2019. Záloha ve výši 1000,- Kč je splatná na základě zálohové faktury, která Vám bude doručena v e-mailu s potvrzením o přijetí přihlášky na tábor. E-mail s potvrzením bývá doručen obvykle do dvou pracovních dní od odeslání přihlášky. Zálohová faktura má splatnost 7 dní. Zákazník může v odůvodněných případech (např. z důvodu poskytnutí příspěvku FKSP zaměstnavatelem) požádat poskytovatele o splatnost jinou.


V případě přihlášení od 17.6.2019
Celková cena tábora je splatná do 14 dní od obdržení e-mailu s potvrzením přihlášky na tábor a fakturou. V případě přihlášení na tábor 14 dní a méně před začátkem daného turnusu je celková cena tábora splatná den před začátkem turnusu, na který je zákazník přihlášen.
Nedodržení platebních termínů bez předchozí konzultace bude považováno za ztrátu zájmu o pobyt a může vést ke zrušení přihlášky na tábor.


Sleva na tábor
Sleva na sourozence - poskytujeme slevu 300 Kč za každého dalšího sourozence
Sleva na další zakoupený turnus- po přihlášení na jeden z našich táborů v létě 2019 můžete využít slevy 100 Kč na druhý a další zakoupený tábor. Slevu je možné využít pouze v daném roce.


Storno podmínky
500 Kč za osobu při zrušení přihlášky (písemně) více než 35 dní před nástupem
1000 kč z celkové ceny pobytu přizrušení přihlášky (písemně) mezi 35. - 10. dnem před nástupem
2000 Kč z celkové ceny pobytu při zrušení prihlášky (písemně) mezi 9. - 4. dnem před nástupem na tábor
100 % z celkové cen pobytu při zrušení přihlášky od 3. dne před nástupem na tábor a při nenastoupení na tábor
0 Kč v případě náhradníka ze strany objednavatele
1000 Kč z celkové ceny pobytu při zrušení přihálšky z důvodu nemoci nebo úrazu ( nutné doložení lékařské zprávy)

Všechny žádosti o vrácení peněz včetně zrušení pobytu podejte prosím písemně na adresu sídla Skischool Kraličák nebo prostřednictvím e-mailu: skischool@mujkralicak.cz Veškeré storno platby a vrácení peněz se vyřizuje až po skončení všech turnusů s tím, že Ski school Kraličák si vyhrazuje termín pro vyřízení všech žádostí do 31. 9. 2019